“องคมนตรี” พร้อมด้วย รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่อัคคีภัยป่าพรุเสม็ด แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 2,295 ชิ้น

“องคมนตรี&#822

Read more

สระแก้ว! อ.วังสมบูรณ์-ทต.วังสมบูรณ์ จัดโครงการอบรมฝึกซ้อม “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”  แก่จนท.และ อป.พร.ในพื้นที่ 3 ตำบล (ชมคลิป)

สระแก้ว! อ.วังสมบูรณ

Read more