“ผุดไอเดีย เปิดตลาดนัดสีเขียว ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษ เจอผู้บริโภค” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ที่ผ่านมานายวรพันธุ์

Read more

เกษตรสงขลา มอบต้นพันธุ์พืชผัก-สมุนไพร เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทุกหมู่บ้าน ทั่วอำเภอเมืองสงขลา

วันนี้ (4 ก.ค.63) ที

Read more

เกษตรกรบ้านนาป๋อง หันมาปลูกพืช..หลังทำนา เสริมรายได้ช่วงหน้าแล้ง ตามโครงการของรัฐฯ

เกษตรกรบ้านนาป๋อง หั

Read more

รองผู้ว่าฯเมืองแพร่ เปิดงานเทศกาล ส้มเขียวหวานปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยเกษตรกร!!

รองผู้ว่าฯเมืองแพร่

Read more

หน่วยงานในสังกัด ก.เกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยแนะนำแนวคิด แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร พื้นที่อ.วังน้อย

หน่วยงานในสังกัด ก.เ

Read more

สหกรณ์ปากน้ำ ยกระดับเกษตรกร อบรม “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” นำเทคโนโลยีและการปฏิบัติมาพัฒนาวิชาชีพ !!

เมื่อเวลา10.00 น.วัน

Read more