กรุงเก่า จัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ 17 สิงหาคม 25

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว “จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่ของแผ่นดิน”

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

กรุงเก่าจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 5 สิงหาคม 256

Read more

เทศบาลเมืองกรุงเก่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปล่อยพันธุ์กุ้ง 2,000,010 ตัว

เมื่อเวลา 16.00 น.วั

Read more

ผู้ว่าสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล !!

  เมื่อเวลา 9.0

Read more