รอง เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงความคืบหน้าของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ความเหมือนและความต่างจาก “eec” และ “sec “อย่างไร

นายบดินทร์ รัศมีเทศ

Read more

“ประยุทธ์” สั่งเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ละเอียด ,รอบคอบ ในการ ขับเคลื่อน

อ่านข่าวจาก สื่อส่วน

Read more

อดีตประธานภาคประชาสังคมชายแดนใต้เตือน “เมืองต้นแบบที่ 4” การจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กจบมา ได้มีงานทำ ต้องชัดเจน

นายประสิทธิ์ เมฆสุวร

Read more

ศอ.บต. และ เอกชนผู้ลงทุน ยังต้องสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ในการเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4”

การขับเคลื่อนเมืองต้

Read more

รายงานพิเศษ ขับเคลื่อน เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ก่อนที่ ศูนย์อำนวยกา

Read more