อดีตประธานภาคประชาสังคมชายแดนใต้เตือน “เมืองต้นแบบที่ 4” การจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กจบมา ได้มีงานทำ ต้องชัดเจน

นายประสิทธิ์ เมฆสุวร

Read more

ศอ.บต. และ เอกชนผู้ลงทุน ยังต้องสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ในการเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4”

การขับเคลื่อนเมืองต้

Read more

รายงานพิเศษ ขับเคลื่อน เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ก่อนที่ ศูนย์อำนวยกา

Read more