ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ นำทีมโครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีวารีน้อย

วันนี้ (6 เมษายน 256

Read more

จิตอาสาสัตหีบ ร่วมทำความดี ทำความสะอาดให้กับโรงเรียน

วันนี้ 11 ก.ค.63 นาย

Read more

สระแก้ว! จิตอาสาจำนวน 200 คน ร่วมพัฒนาวัดช่องกุ่ม  ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สระแก้ว! จิตอาสาจำนว

Read more

ผบ.โรงเรียนนายเรือ นำคณะนนร.-นศท. ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเทียนพรรษา-ล้างห้องน้ำวัด (คลิป)

ผบ.โรงเรียนนายเรือ น

Read more