คณะผู้บริหารแพทย์-พยาบาล รพ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

คณะผู้บริหารแพทย์-พย

Read more

จิตอาสานับพันคน! ร่วมอบรม “หลักสูตรจิตอาสา 904” ถ่ายทอดความรู้-แนวทางปฏิบัติ ในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นต้นแบบทำความดีให้คนในชาติ

จิตอาสานับพันคน! ร่ว

Read more