กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด จัดโครงการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พื้นที่คลองใหญ่

นาวาโทอกนิษฐ์ เตชะนั

Read more

พ่อเมืองกรุงเก่า นำหน่วยงาน “เลี้ยงอาหารกลางวัน..ให้ผู้ต้องขังหญิง”  ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

พ่อเมืองกรุงเก่า นำห

Read more

“ชมรมบันไดบุญ” จัดกิจกรรม-เลี้ยงอาหาร แก่เด็กนักเรียนออทิสติก ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง

“ชมรมบันไดบุญ&

Read more