มจร. ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมขยายให้ครอบคลุม วิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด

วันนี้ 16 กันยายน 25

Read more

ผู้แทนประเทศไต้หวัน ร่วมลงนาม MOU เทศบาลแพรกษา ดึงนักธุรกิจกลับมาลงทุนในไทย (ชมคลิป)

ผู้แทนประเทศไต้หวัน

Read more

บริษัทกลางฯ (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

บริษัทกลางฯ (MOU) ร่

Read more

บึงกาฬ! ตำรวจ ทหาร ปค. ร่วมดำเนินการโครงการ “ประชาคมหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด” พร้อมทำข้อตกลง MOU ร่วมกับผู้นำชุมชน

บึงกาฬ! ตำรวจ ทหาร ป

Read more